Haematopota antennata (Shiraki, 1932)

Common Names: 觸角麻虻
Name code in TaiBNET: 338265

Distribution

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Chrysozona antennata Shiraki, 1932 (synonym)

Quote Link

Haematopota antennata (Shiraki, 1932)  觸角麻虻《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://www.taibif.tw/en/namecode/338265