{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/403325","name":"Nagaclovia formosana Matsumura, 1940","name_zhtw":"\u9577\u93df\u982d\u6cab\u87ec","hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Arthropoda","class":"Insecta","order":"Hemiptera","family":"Aphrophoridae","genus":"Nagaclovia","species":"Nagaclovia formosana Matsumura, 1940"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/403325#test_sarnia_view"},"images":{"tai_wan_sheng_ming_da_bai_ke__-_ban_chi_mu_jian_xiong_mo_chan_ke__034_-_tu__1_tai_wan_chan_tou_mo_chan_shi_xian_zong_she_.jpg":{"path":"https:\/\/data.taieol.tw\/files\/eoldata\/imagecache\/data_object_image\/images\/39\/tai_wan_sheng_ming_da_bai_ke__-_ban_chi_mu_jian_xiong_mo_chan_ke__034_-_tu__1_tai_wan_chan_tou_mo_chan_shi_xian_zong_she_.jpg","alt":"\u9577\u93df\u982d\u6cab\u87ec","title":"\u9577\u93df\u982d\u6cab\u87ec","author":"\u77f3\u61b2\u5b97","license":"BY-NC","attributes":{"data-description":"Author: \u77f3\u61b2\u5b97, CC BY-NC, From: http:\/\/eol.taibif.tw\/taieol\/403325"}}},"description":"

\r\n\t\u672c\u7a2e\u4e2d\u6587\u4fd7\u540d\u70ba\u81fa\u7063\u93df\u982d\u6cab\u87ec\u3002\u982d\u90e8\u80cc\u9762\u81f3\u524d\u80f8\u80cc\u677f\uff0c\u5177\u67096\u689d\u660e\u986f\u7684\u7e31\u5411\u689d\u7d0b\uff0c\u4f4d\u65bc\u4e2d\u592e\u76842\u500b\u689d\u7d0b\u5411\u5f8c\u5ef6\u4f38\u81f3\u4e2d\u80f8\u5c0f\u696f\u677f\u3002\u96c4\u87f2\u5c3e\u7bc0\u80cc\u65b9\u7a81\u8d77\u6d88\u5931\uff0c\u5c3e\u7bc0\u57fa\u90e8\u908a\u7de3\u81ea\u80cc\u65b9\u7de9\u5411\u524d\u5f4e\uff0c\u65bc\u8fd1\u8179\u7de31\/4\u8655\uff0c\u5411\u524d\u660e\u986f\u7a81\u51fa\uff0c\u7136\u5f8c\u5411\u5167\u5f4e\u5411\u8179\u7de3\uff1b\u5c3e\u7bc0\u8179\u7de3\u7a81\u8d77\uff0c\u5176\u5074\u9762\u89c0\u70ba\u7d30\u689d\u5f62\u3001\u672b\u7aef\u5713\u920d\uff0c\u81ea\u8179\u9762\u53ef\u898b\u5c3e\u7bc0\u7a81\u8d77\u7684\u57fa\u90e8\u4e4b\u9593\u5411\u4e0b\u6df1\u9677\uff0c\u5e7e\u9054\u5c3e\u7bc0\u8179\u9762\u7684\u57fa\u90e8\u3002<\/p>\r\n","author":"\u77f3\u61b2\u5b97","provider":"\u81fa\u7063\u751f\u547d\u5927\u767e\u79d1","license":"CC BY-NC"}