{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/419092","name":"Veigaia uncata Farrier 1957","name_zhtw":null,"hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Arthropoda","class":"Arachnida","order":"Mesostigmata","family":"Veigaiidae","genus":"Veigaia","species":"Veigaia uncata Farrier 1957"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/419092#test_sarnia_view"},"images":[]}