{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/424692","name":"Ulesanis nasutus (O. Pickard-Cambridge, 1873)","name_zhtw":null,"hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Arthropoda","class":"Arachnida","order":"Araneae","family":"Theridiidae","genus":"Ulesanis","species":"Ulesanis nasutus (O. Pickard-Cambridge, 1873)"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/424692#test_sarnia_view"},"images":[]}